NextUpcoming Event

Danh bạ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ ba - 20/10/2015 09:50
Danh sách số điện thoại, Email, tên Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Tải về tại đây
1
. Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội
- Phó Bí thư: Đường Duy Huân
- Số điện thoại: 0987591884
- Số fax: 04.39422027
- Email: huan0209khn@gmail.com
2. Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn
- Bí thư: Nguyễn Linh Phương
- Số điện thoại: 0985378861
- Số fax: 08.38225722
- Email: phuong.it.hcm.vn@gmail.com
3. Đoàn TN Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt
- Bí thư: Cao Đăng Dũng
- Số điện thoại: 0904208589
- Số fax: 04.35145671
- Email: dung289@gmail.com
4. Đoàn TN Công ty QLĐS Yên Lào
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Minh
- Số điện thoại: 0983.222.195
- Số fax: 029.3863850
- Email: nguyenngocminh.hhpt@gmail.com
5. Đoàn TN Công ty QLĐS Vĩnh Phú
- Bí thư: Nguyễn Đức Trọng
- Số điện thoại: 0982892660
- Số fax: 0210.3910249
- Email: ductrongutc@gmail.com 
6. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Thái
- Bí thư: Nguyễn Diệu Linh
- Số điện thoại: 0904465538
- Số fax: 04.38386939
- Email: dieulinh.gtvt@gmail.com
7. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Hải
- Bí thư: Bùi Đức Cường
- Số điện thoại: 0969.479.518
- Số fax: 04.38730146
- Email: quangcuongk6cd@gmail.com
8. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Lạng
- Bí thư: Nguyễn Văn Tính
- Số điện thoại: 0974550274
- Số fax: 0240.3852983
- Email: tinhnvauto@gmail.com
9. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Ninh
- Bí thư: Phạm Đình Lê Hoàn
- Số điện thoại: 0912680167
- Số fax: 0350.3861140
- Email: hoan85dshn@gmail.com
10. Đoàn TN Công ty QLĐS Thanh Hoá
- Bí thư: Trịnh Văn Thành
- Số điện thoại: 0949.692.599
- Số fax: 0373850530
- Email: trinhvanthanhdsth@gmail.com
11. Đoàn TN Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh
- Bí thư: Đinh Anh Tuấn
- Số điện thoại: 0904768637
- Số fax: 038.3531341
- Email: tuanda88uct@gmail.com
12. Đoàn TN Công ty QLĐS Quảng Bình
- Bí thư: Phan Xuân Dũng
- Số điện thoại: 0985833664
- Số fax: 052.3836742
- Email: tieudungkaka@gmail.com
13. Đoàn TN Công ty QLĐS Bình Trị Thiên
- Bí thư: Trần Anh Tuấn
- Số điện thoại: 0905.577.299
- Số fax: 054.3833063
- Email: anhtuanbtt80@yahoo.com.vn
14. Đoàn TN Công ty QLĐS QN-ĐN
- Bí thư: Trần Minh Nghĩa
- Số điện thoại: 0902.147.523
- Số fax: 0511.3893082
- Email: nghiakhcdsdn@gmail.com
15. Đoàn TN Công ty QLĐS Nghĩa Bình
- Bí thư: Lê Nữ Thu Ngân
- Số điện thoại: 0935326889
- Số fax: 056.3817371
- Email: lengan119@yahoo.com.vn
16. Đoàn TN Công ty QLĐS Phú Khánh
- Bí thư: Lưu Quang Thành
- Số điện thoại: 0934712020
- Số fax: 058.3828648
- Email: Luuquangthanh87@gmail.com
17. Đoàn TN Công ty QLĐS Thuận Hải
- Bí thư: Bùi Huy Thông
- Số điện thoại: 01676722424
- Số fax: 068.3888763
- Email: huythongk45d6@gmail.com
18. Đoàn TN Công ty QLĐS Sài Gòn
- Bí thư: Nguyễn Công Tuấn
- Số điện thoại: 0909780901
- Số fax: 08.39311795
- Email: nguyencongtuan2012@gmail.com 
19. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Hà Nội
- Bí thư: Phan Mạnh Thắng
- Số điện thoại: 0986277218
- Số fax: 0437471758
- Email: manhthang1988@gmail.com
20. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Bắc Giang
- Bí thư: Nguyễn Thanh Hải
- Số điện thoại: 0988676761
- Số fax: 0240.3550698
- Email: hainbs@gmail.com
21. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Vinh
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Hà
- Số điện thoại: 0917978879
- Số fax: 038.3854806
- Email: ngochattv@gmail.com
22. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng
- Bí thư: Lê Quang Triều
- Số điện thoại: 0932580932
- Số fax: 0511.3891921
- Email: letrieuttth84@gmail.com
23. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Sài Gòn
- Bí thư: Nguyễn Văn Dũng
- Số điện thoại: 0988844211
- Số fax: 08.38466484
- Email: 86dung@gmail.com
24. Đoàn TN Công ty CP TVĐT&XDGTVT
- Bí thư: Trịnh Văn Tần
- Số điện thoại: 0977945379
- Số fax: 04.38317036
- Email: tvt.tricc@gmail.com
25. Đoàn TN Công ty CP Ctrình ĐS 6
- Bí thư: Bùi Hoàng Anh
- Số điện thoại: 0912.573.839
- Số fax: 04.38832671
- Email: buihoanganhct6@hotmail.com
26. Đoàn TN Công ty CPĐT & XD CT3
- Bí thư: Ngô Chí Công
- Số điện thoại: 0977468989
- Số fax: 08.38351102
- Email: ngochicong2007@gmail.com
27. Đoàn TN Công ty CP đầu tư CT HN
- Bí thư: Nguyễn Thùy Nhung
- Số điện thoại: 0936568856
- Số fax: 04.36411459
- Email: thuynhungnguyen31@gmail.com
28. Đoàn Công ty VIRASIMEX
- Bí thư: 
- Số điện thoại: 
- Số fax:  
- Email:
29. Chi đoàn Công ty CP Sài Gòn Hỏa Xa
- Bí thư: Huỳnh Thị Đào
- Số điện thoại: 0909434238
- Số fax: 08.38369031
- Email: daoht123@yahoo.com
30. Đoàn TN Công ty CP Đá Đồng Mỏ
- Bí thư: Nguyễn Sỹ Trọng
- Số điện thoại: 0979940448
- Số fax:  
- Email: trongnhan20@gmail.com
31. Đoàn TN Công ty CP Ratraco
- Bí thư: Nguyễn Huyền Trang
- Số điện thoại: 0977954588
- Số fax:  
- Email: huyentrang910@gmail.com
32. Đoàn TN Công ty CP TV ĐT & XD ĐS
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Thiện
- Số điện thoại: 0906481235
- Số fax:  
- Email: thienvn.rcic@gmail.com
33. Đoàn TN Công ty Xe lửa Dĩ An
- Bí thư: Nguyễn Viết Ngọc
- Số điện thoại: 0976.256.003
- Số fax:  
- Email: nguyenngoc25584@gmail.com
34. Đoàn TN Cơ quan Tổng Cty ĐSVN
- Bí thư: Nguyễn Đức Tiền
- Số điện thoại: 0973579599
- Số fax:  
- Email: tientnds@gmail.com
35. Chi Đoàn Công ty CP Đá Mỹ Trang
- Bí thư: Thiều Sỹ Nam
- Số điện thoại: 0982093122
- Số fax:  
- Email: synamcdk44@gmail.com
36. Chi Đoàn Ban QLDAĐS khu vực II
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Toàn
- Số điện thoại: 0982.153.008
- Số fax:  
- Email: toangoc2000@gmail.com
37. Đoàn TN Trường Cao đẳng Đường sắt
- Bí thư: Hoàng Thanh Hương
- Số điện thoại: 0989885884
- Số fax:  
- Email: thanhhuongduongsat@gmail.com
38. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Nội
- Bí thư: Nguyễn Viết Cường
- Số điện thoại: 0915.058.119
- Số fax: 04.39416663
- Email: nguyencuongghn@gmail.com
39. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Lào Cai
- Bí thư: Hoàng Minh Dám
- Số điện thoại: 0987374529
- Số fax:  
- Email: damgtk@gmail.com
40. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Lào
- Bí thư: Nguyễn Đức Lợi
- Số điện thoại: 0943398298
- Số fax: 0293861110
- Email: ktnvnguyenducloi@gmail.com
41. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Lạng
- Bí thư: Hướng Quang Hưng
- Số điện thoại: 0976749662
- Số fax:  
- Email: huonghung@gmail.com
42. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải
- Bí thư: Phạm Văn Nam
- Số điện thoại: 0936855799
- Số fax: 03203859091
- Email: phamnamktnv@gmail.com
43. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Thanh
- Bí thư: Phạm Trần Đăng
- Số điện thoại: 0904.333.482
- Số fax:  
- Email: trandang7581@gmail.com
44. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
- Bí thư: Lê Hải Dũng
- Số điện thoại: 0914331072
- Số fax:  
- Email: lehaidung784@gmail.com
45. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên - Huế
- Bí thư: Nguyễn Bích Hằng
- Số điện thoại: 0911603113
- Số fax:  
- Email: dtncnktdstth@gmail.com
46. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình
- Bí thư: Phạm Vũ Thẩm
- Số điện thoại: 01224440029
- Số fax:  
- Email: thamanhle@gmail.com
47. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Phú Khánh
- Bí thư: Lê Anh Đăng
- Số điện thoại: 0972.758.777
- Số fax: 
- Email: leanhdang777@gmail.com
48. Chi đoàn Chi nhánh Ga Đồng Đăng
- Bí thư: Nguyễn Chí Tuệ
- Số điện thoại: 0906.000.063
- Số fax: 025.3851122
- Email: nguyenchitue88@gmail.com
49. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Sài Gòn
- Bí thư: Trần Mạnh Tài
- Số điện thoại: 0904.204.389
- Số fax:  
- Email: tranmanhtai@gmail.com
50. Đoàn TN Công ty Xe lửa Gia Lâm
- Bí thư: Nguyễn Xuân Hùng
- Số điện thoại: 0988.401.113
- Số fax: 04.38771370
- Email: hungng.0910@gmail.com
51. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
- Bí thư: Lê Ngọc Hân
- Số điện thoại: 0902000833
- Số fax: 04.38516125
- Email: hanthaibinh1985@gmail.com
52. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
- Bí thư: Phạm Văn Thắng
- Số điện thoại: 0964272618
- Số fax: 04.38781091
- Email: phamthang2906@gmail.com
53. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh
- Bí thư: Nguyễn Hữu Quân
- Số điện thoại: 0931354268
- Số fax: 0383853833
- Email: huuquan2716@gmail.com
54. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
- Bí thư: Mai Văn Tài
- Số điện thoại: 0935774034
- Số fax: 0511.3532567
- Email: maivantai1985@gmail.com
55. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
- Bí thư: Trần Văn Dân
- Số điện thoại: 0932906889
- Số fax: 08.39934269
- Email: dantrv@gmail.com
 

Tác giả bài viết: Đức Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây