NextUpcoming Event

Bản mô tả giải pháp dự thi "Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN"

Thứ năm - 29/07/2010 15:30
Bản mô tả giải pháp dự thi "Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-oOo-

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

(Tùy nội dung cụ thể của từng đề tài, giải pháp, các tác giả có thể điền hoặc giải thích thêm vào những mục thích hợp trong Bản mô tả này - Bản mô tả cần phải đánh máy, trình bày rõ ràng và đóng thành cuốn. Nội dung trình bày cần phải cô đọng, rõ ràng, đủ các hình vẽ, bảng biểu, thông số, số liệu, chỉ tiêu đạt được đủ để đánh giá các tiêu chí trong phần “Tiêu chuẩn đánh giá” của thể lệ đưa ra)

                                                   ----------- oOo -----------

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên giải pháp: ..

........................................................................................................................................

2. Thuộc lĩnh vực:...............................................................................................................

3. Tác giả (Người đại diện tập thể tác giả) dự thi: ........................................................... ...................................

Tên cơ quan:...................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

Số điện thoại:..................... , Fax:............................. , E-mail:........................................

B. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP :

Tóm tắt nội dung của giải pháp (khoảng từ 2 – 3 trang), bao gồm các nội dung sau:

1.      Vấn đề mà giải pháp đã giải quyết;

2.      Mô tả tóm tắt nội dung của giải pháp, kết quả thử nghiệm;

3.      Điểm mới - Điểm sáng tạo;

4.      Hiệu quả kinh tế - xã hội;

5.      Khả năng áp dụng;

6.      Tình hình áp dụng, triển vọng áp dụng giải pháp;

C. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG GIẢI PHÁP :

1.    Tên giải pháp:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.     Giải pháp kỹ thuật đã biết: (Nêu một số giải pháp thuộc lĩnh vực tương ứng với giải pháp tham gia dự thi, ưu nhược điểm của những giải pháp đó)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.     Mục đích của giải pháp dự thi:(Giải pháp nhằm giải quyết được những vấn đề gì đã và đang đặt ra từ thực tế)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.     Giới thiệu giải pháp dự thi:

a.     Nguyên lý của giải pháp:(Giải pháp chế tạo được dựa trên nguyên lý nào, các yếu tố tác động đến giải pháp)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b.     Các nội dung công nghệ chủ yếu:(Đây là phần chính của Bản mô tả giải pháp, tác giả cần phải trình bày chi tiết về quy trình công nghệ, kết cấu, thiết bị, thành phần nguyên nhiên vật liệu…,có bản vẽ, sơ đồ diễn giải đính kèm).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c.     Kết quả của giải pháp:  (Các thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5.     Đánh giá giải pháp:

a.     Tính mới và tính sáng tạo: 

·        Điểm mới: (trình bày những điểm mới của giải pháp tạo ra)

·        Điểm sáng tạo: (trình bày những điểm sáng tạo của giải pháp)

·       Đánh giá:(đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

q      Lần đầu tiên được áp dụng trong ngành Đường sắt Việt Nam.

q      Đang có tính mới với Ngành.

q      Được thiết kế mô phỏng theo công nghệ nước ngoài đã nhập vào Việt Nam.

q      Được thiết kế theo tài liệu nước ngoài mà công nghệ chưa vào Việt Nam.

q      Có tính sáng tạo về công nghệ.

q      Có tính sáng tạo trong kết cấu.

q      Mang tính kết hợp kỹ thuật của các ngành.

(Có thể lý giải thêm về các mục đánh dấu trên đây hoặc điểm khác)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b.     Khả năng áp dụng:

·        Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp tạo ra:(có thể áp dụng cho những đối tượng nào, ở những lĩnh vực nào…)

·        Đánh giá:(đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

q      Có tính áp dụng đơn chiếc.

q      Có tính áp dụng trong sản xuất loại nhỏ hoặc theo thời vụ.

q      Có tính áp dụng ở quy mô công nghiệp.

q      Có khả năng áp dụng đại trà.

Có thể lý giải  thêm:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c.     Hiệu quả:

v    Kỹ thuật: (So sánh các chỉ tiêu, thông số, kết cấu, tính linh hoạt, hiệu quả của giải pháp mang lại … so với các giải pháp đã biết trước đây)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

v    Kinh tế: (Hiệu quả kinh tế thiết thực do giải pháp mang lại)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

v    Xã hội: (Các tác động tích cực về mặt xã hội do giải pháp mang lại: các tác động đến môi trường, điều kiện lao động, uy tín sản phẩm, mỹ quan công nghiệp, mỹ quan xã hội…)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

d.     Mức độ triển khai:(đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

q      Nội dung thiết kế đã có đủ các thông số kỹ thuật và khả thi.

q      Đã thử nghiệm thành công (có phụ lục, tài liệu minh chứng đính kèm)từ ngày……tháng……năm………

q      Đã ứng dụng trong sản xuất ở quy mô nhỏ từ ngày……tháng……năm………

q      Đã ứng dụng và sản xuất ổn định, đại trà từ ngày……tháng……năm………

      (Lý giải thêm):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6.    Phụ lục minh họa: (Đánh dấu vào các ô thích hợp hoặc viết riêng)

q      Bản vẽ, sơ đồ.

q      Mô hình, vật mẫu.

q      Các kết quả đo, khảo sát thử nghiệm (có dấu xác nhận của cơ quan thử nghiệm, đo lường)

q      Bản nhận xét của các chuyên gia trong ngành; Biên bản nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

q      Bản nhận xét của các chuyên gia trong các ngành chức năng liên quan.

q      Phiếu nhận xét của khách hàng (nếu có).

Phụ lục hay lý giải khác:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7.    Các thuyết minh khác:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN              ..........,Ngày        tháng      năm 200

                                                                                                                       Tác giả

                                                                                                      (hoặc đại diện nhóm tác giả)

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây