NextUpcoming Event

Quyết định khen thưởng năm 2007

Thứ ba - 13/05/2014 16:03
.

           TỔNG CÔNG TY                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:           /QĐ - ĐS                                                                                  Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 669 QĐ/ĐS - TNĐS ngày 24/5/2006 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tặng giấy chứng nhận kèm theo số tiền là 7.000.000 đồng cho 01 đề tài đạt giải nhất Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007 (có danh sách kèm theo).

2. Tặng giấy chứng nhận kèm theo số tiền là 5.000.000 đồng cho 02 đề tài đạt giải nhì Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007 (có danh sách kèm theo).

3. Tặng giấy chứng nhận kèm theo số tiền là 3.000.000 đồng cho 01 đề tài đạt giải ba Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007 (có danh sách kèm theo).

4. Tặng giấy chứng nhận kèm theo số tiền là 2.000.000 đồng cho 02 đề tài đạt giải khuyến khích Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổng số tiền khen thưởng là: 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2007, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban, Phòng của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các tác giả của các đề tài có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                           KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Đảng ủy ĐSVN;                                                                          (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT GIẢI THƯỞNG)

- Chủ tịch HĐQT;

- Tổng Giám đốc TCT ĐSVN;                   

- Công đoàn ĐS;

- Đoàn TNĐS;                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu VP, TNĐS.                                                                                                                                                                   

                                Trần Phúc Tiến

 

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây