NextUpcoming Event

Quyết định về việc khen thưởng Giải thưởng Sáng tạo ĐS 2009

Thứ năm - 20/05/2010 14:05
Quyết định về việc khen thưởng Giải thưởng Sáng tạo ĐS 2009

       TỔNG CÔNG TY                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:  471 /QĐ -ĐS                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ - ĐS ngày 09/4/2010 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1115 QĐ/ĐS - TNĐS ngày 31/7/2009 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam";

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định, xét duyệt Giải thưởng "Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2009",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tặng Giấy chứng nhận, biểu trưng cho 02 đề tài đạt giải Nhất, Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2009, kèm theo số tiền thưởng cho mỗi đề tài là 10.000.000 đồng (có danh sách kèm theo).

2. Tặng Giấy chứng nhận, biểu trưng cho 02 đề tài đạt giải Ba, Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Namnăm 2009, kèm theo số tiền thưởng cho mỗi đề tài là 6.000.000 đồng (có danh sách kèm theo).

3. Tặng Giấy chứng nhận, biểu trưng cho 02 đề tài đạt giải Khuyến khích, Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Namnăm 2009, kèm theo số tiền thưởng cho mỗi đề tài là 4.000.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổng số tiền khen thưởng là: 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí hoạt động khoa học công nghệ năm 2010 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2009, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các tác giả của các đề tài có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

-Như Điều 3;

- Đảng ủy, Công đoàn ĐSVN;

- HĐQT TCT ĐSVN;                                                                 (Đã ký)

- Các đồng chí Phó TGĐ TCT ĐSVN;

- Các Ban TCT ĐSVN;

- Lưu: VT, Đoàn TNĐS.                                                          Nguyễn Hữu Bằng

 

 

 

 

 
 


           TỔNG CÔNG TY

      ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO ĐSVN NĂM 2009

(Kèm theo quyết định số  471/QĐ - ĐS ngày 12/5/2010 của Tổng Công ty ĐSVN)

 

TT

Tác giả, tập thể tác giả

Đơn vị

Tên đề tài

Đạt giải

1

Trần Như Thắng

Trần Ngọc Thăng

Nguyễn Văn Phượng

Công ty QLĐS Vĩnh Phú

Nghiên cứu thiết kế tà vẹt bê tông liền khối cốt thép thường khổ đường 1000 mm để lắp đặt ray phòng hộ và ray hộ bánh dùng cho đầu cầu, đường cong có bán kính nhỏ, đường ngang.

Nhất

2

Đoàn Ngọc Phương

Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn

Xây dựng Quy trình sửa chữa và thử nghiệm chất lượng của bộ đồng hồ tốc độ lắp trên đầu máy Đổi mới D19E.

Nhất

3

Lý Hoàng Việt

Trần Thái Hoàng

Phạm Hoàng Quân

Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ khớp nối các quạt làm mát mô tơ điện kéo đầu máy D19E.

Ba

4

Nguyễn Đình Huấn

Trần Cao Đại

Nguyễn Mạnh Hải

Lưu Vạn Hoàng

Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết kế chế tạo vỉ đèn LED dùng cho thiết bị tín hiệu báo hiệu đường bộ của các đường ngang.

Ba

5

Nguyễn Ngọc Hòa

Phạm Văn Dũng

Nguyễn Hồng Quân

Dương Ngọc Thắng

Đàm Ngọc Mẫn

Nguyễn Hải Ninh

Công ty TTTH ĐS Sài Gòn

Nghiên cứu thiết kế xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý tuyến cáp quang đường sắt.

KK

6

Tống Đức Toàn

Vũ Sĩ Phương

Nguyễn Hồng Dương

Đỗ Vũ Thái

Ban Kinh doanh vận tải - TCT ĐSVN

Nghiên cứu phương án tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế Yên Viên Nam Ninh.

KK

                        TỔNG CÔNG TY ĐSVN

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây