NextUpcoming Event

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN

Thứ tư - 03/02/2010 08:39
Ngày 31/7/2009, Tổng Công ty ĐSVN đã ban hành thể lệ Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN sửa đổi, bổ sung, BBT xin trích đăng thể lệ này.

Thể lệ 

Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số: 1115 /QĐ - ĐS  ngày 31 tháng 7 năm 2009 của TCT ĐSVN)

 

Chương I

Quy định chung

Điều 1.  "Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam" (sau đây gọi tắt là giải thưởng) là giải thưởng của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dành cho các tập thể, cá nhân có các đề tài, giải pháp mới (sau đây gọi tắt là đề tài) về khoa học - công nghệ - quản lý và công nghệ thông tin góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt.

Điều 2. Cơ quan thường trực Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam là Đoàn Thanh niên Đường sắt, có trách nhiệm tham mưu công tác triển khai, xét chọn và tổ chức trao tặng Giải thưởng theo đúng Thể lệ này.

Điều 3.  Giải thưởng được xét trao hàng năm và được công bố công khai.

Chương II

Đối tượng - Đề tàI tham gia giảI thưởng

Điều 4. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Đường sắt đều được đăng ký các đề tài tham gia Giải thưởng. Nếu là tập thể tác giả thì không quá 05 người.

Điều 5. Đề tài tham gia xét giải

Đề tài tham gia Giải thưởng là các đề tài khoa học, kỹ thuật, quản lý và công nghệ thông tin (không trùng với bất kỳ đề tài, giải pháp nào đã được công bố trước đó). Đề tài dự thi được chia theo hai nhóm sau:

- Các đề tài được nghiên cứu hoàn thiện, có tính khả thi cao, có thể mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cho ngành Đường sắt nếu được ứng dụng vào thực tiễn.

- Các đề tài đã được triển khai, ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Đường sắt trong năm tham gia Giải thưởng.

- Các đề tài đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cấp kinh phí nghiên cứu hoặc kinh phí tự thực hiện cũng được quyền tham gia Giải thưởng.

 

Chương III

Quy trình xét chọn và giảI thưởng

Điều 6. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt Giải thưởng. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng gồm: Chủ tịch Hội đồng (là Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động khoa học công nghệ của ngành), hai Phó Chủ tịch Hội đồng (là Bí thư Đoàn TNĐS và Trưởng Ban KHCN của Tổng Công ty ĐSVN) và một số thành viên khác.

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng có trách nhiệm ban hành Quy chế thẩm định, xét giải và tổ chức trao tặng giải thưởng.

Điều 7. Hồ sơ tham gia giải thưởng

Mỗi đề tài tham gia Giải thưởng phải có 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

1. Phiếu đăng ký tham gia Giải thưởng:

Đề tài tham gia Giải thưởng phải được đăng ký bằng phiếu (theo mẫu) và có ý kiến xác nhận của lãnh đạo cơ quan nơi tác giả đang công tác. Trường hợp tác giả của đề tài là người không thuộc cơ quan, đơn vị nào thì phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi tác giả cư trú (ký tên, đóng dấu).

2. Bản thuyết minh chi tiết đề tài, giải pháp:

Bao gồm các nội dung sau:

- Mục đích, ý nghĩa, hoàn cảnh, thời điểm ra đời của đề tài.

- Nội dung: thuyết minh chi tiết đề tài; các văn bản đánh giá, xác nhận liên quan; bản vẽ, tranh ảnh, hiện vật, đĩa mềm, đĩa CD,... minh hoạ (nếu có) 

- Tính khả thi, phạm vi áp dụng, hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội do đề tài mang lại sau khi đã ứng dụng vào các lĩnh vực công tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội của đề tài nếu được áp dụng trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Bản sao công chứng biên bản nghiệm thu đề tài của Hội đồng KHCN các cấp.

- Các kiến nghị liên quan.

Nếu đề tài tham gia Giải thưởng của các tổ chức, cá nhân ngoài ngành đường sắt thì phải được ít nhất một đơn vị trong ngành Đường sắt thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà đề tài nghiên cứu (từ cấp đơn vị thành viên của các Công ty Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt hoặc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trở lên) xác nhận về tính khả thi, khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội.

Điều 8.  Thời hạn gửi hồ sơ 

Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về cơ quan thường trực Giải thưởng (Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam) trước ngày 15/12 hàng năm (tính theo dấu công văn hoặc dấu bưu điện).

Điều 9. Tổ chức xét chọn

Mỗi năm, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng tổ chức thẩm định, xét chọn và trao giải thưởng một lần, thời gian tổ chức trao giải chậm nhất vào quý 3 của năm kế tiếp.

Điều 10. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng gồm các giải: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

- Các giải thưởng khác gồm:

+ Giải thưởng Công nghệ thông tin.

+ Giải thưởng Sáng tạo trẻ.

Điều 11. Kinh phí giải thưởng

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng quyết định kinh phí khen thưởng của các giải thưởng hàng năm, đảm bảo yêu cầu khuyến khích, động viên CBCNV của ngành và những người quan tâm đến ngành tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của Đường sắt Việt Nam. 

Kinh phí tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam được trích từ nguồn kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chương IV 

ĐIều khoản chung

Điều 12.  Thể lệ này có hiệu lực kể từ  ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp, yêu cầu các đơn vị gửi bằng văn bản về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (qua Cơ quan thường trực - Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam) để xem xét, điều chỉnh

 

Tác giả bài viết: Đoàn TNĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây