NextUpcoming Event
Ngày Tết nguyên Đán 2021

Kế hoạch tổ chức Hội trại Thiếu nhi bảo vệ đường sắt toàn quốc lần thứ VII - năm 2013

Chủ nhật - 09/06/2013 09:36
 Chi tiết vui lòng tải tại đây

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Thiếu nhi bảo vệ đường sắt (sau đây gọi tắt là TNBVĐS) năm 2013; căn cứ Chương trình cam kết của Ban Thường vụ Đoàn TNĐS Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về hoạt động của Đoàn TNĐS Việt Nam năm 2013; sau khi trao đổi, thống nhất với các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội trại TNBVĐS toàn quốc lần thứ VII - năm 2013 như sau:

1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1.1. Hội trại TNBVĐS toàn quốc lần thứ VII là hoạt động nhằm tuyên dương các tập thể Đội và các em thiếu nhi, học sinh tham gia xuất sắc phong trào TNBVĐS trong toàn quốc, có hành động dũng cảm cứu tàu, cứu người, bảo vệ an toàn giao thông đường sắt.

1.2. Thông qua Hội trại tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào TNBVĐS, của Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục Thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) về ý thức xây dựng và bảo vệ tài sản quốc gia, qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên các tuyến đường sắt.

1.3. Hội trại sẽ tổng kết phong trào TNBVĐS trong 4 năm hoạt động (từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2013), đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng tại các địa phương có đường sắt đi qua.

1.4. Hội trại phải được tổ chức an toàn, thiết thực và tiết kiệm, các hoạt động cần tạo không khí sôi nổi phù hợp với tâm lý của các em TNNĐ.

2. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

2.1. Thời gian: Hội trại dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2013 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

2.2. Địa điểm: Thành phố Huế,  tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU:

3.1. Đại biểu thiếu nhi: 

Là Đội viên, thiếu nhi, học sinh các địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS; có độ tuổi từ 09 đến 15 tuổi; có sức khoẻ tốt, đảm bảo tham gia được các hoạt động của Hội trại, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Có hành động dũng cảm, phát giác và đấu tranh nhằm bảo vệ tài sản đường sắt, chống ném đất đá lên tầu, tham gia tích cực trong đội chiến sỹ nhỏ bảo vệ đường sắt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời sự cố gây mất an toàn chạy tàu.

- Đại diện các liên đội, chi đội của các trường học có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS.

3.2. Đại biểu cán bộ phụ trách: 

Là cán bộ phụ trách Đội, cán bộ Đoàn các cấp của các địa phương và các đơn vị Đường sắt; giáo viên các trường học có nhiều đóng góp trong công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của phong trào TNBVĐS ở địa phương, đơn vị.

* Thời gian xét thành tích:tính từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2013.

4. PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

Căn cứ vào số lượng các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, các trường kết nghĩa với ngành Đường sắt và kết quả hoạt động phong trào TNBVĐS ở các địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS phân bổ số lượng đại biểu như sau:

4.1. Đại biểu thiếu nhi: 107 đại biểu.

4.2. Đại biểu phụ trách: 40 đại biểu.

4.3. Tổng cộng đại biểu tham dự Hội trại: 147 đại biểu. (có danh sách phân bổ kèm theo).

* Lưu ý: Do có trường hợp một số trường học tại các địa phương cùng kết nghĩa phong trào TNBVĐS với các Công ty TNHH MTV QLĐS, các Xí nghiệp Vận tải hoặc các Công ty TNHH MTV TTTHĐS. Vì vậy để đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng nhau trong việc lựa chọn đại biểu dự Hội trại đề nghị các Công ty TNHH MTV QLĐS có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty VTHKĐS Hà Nội (trực tiếp là các Xí nghiệp vận tải) và Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố để lựa chọn đại biểu tham dự Hội trại đảm bảo đúng số lượng đại biểu đã được phân bổ.

5. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Tổ chức Lễ dâng hoa báo công.

                - Tổng kết hoạt động của phong trào TNBVĐS giai đoạn 2009 - 2013; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS giai đoạn 2009 - 2013.

          - Thi tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt. 

                - Thi cắm trại, báo tường, vẽ tranh tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt,...

                - Tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại.

6. KHEN THƯỞNG:

Căn cứ kết quả hoạt động phong trào TNBVĐS của các đơn vị và các trường học ở các địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS giai đoạn 2009 - 2013 như sau:

6.1. Đối với tập thể: 

- Tặng Cờ của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS choĐoàn thanh niên các đơn vị trong ngành Đường sắt có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS giai đoạn 2009 - 2013.

- Tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS cho tập thể Liên đội có thành tích xuất sắc trong phong trào TNBVĐS giai đoạn 2009 - 2013.

- Phân bổ số lượng khen thưởng theo danh sách gửi kèm.

6.2. Đối với cá nhân: 

- Tặng  “Huy hiệu Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” cho tất cả các em thiếu nhi là đại biểu chính thức của Hội trại.

- Tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS cho các đại biểu phụ trách có thành tích suất sắc trong công tác tuyên truyền, giảng dạy về an toàn giao thông đường sắt trong nhà trường; các đại biểu thiếu nhi tham dự Hội trại có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản quốc gia nhưng chưa được khen thưởng.

- Phân bổ số lượng khen thưởng theo danh sách gửi kèm.

6.3. Thủ tục đề nghị khen thưởng:

- Đối với cá nhân: Báo cáo thành tích có xác nhận của nhà trường.

- Đối với tập thể Liên đội: Báo cáo thành tích có xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh, thành phố và xác nhận của Đoàn TN đơn vị đường sắt.

- Đối với Đoàn TN các đơn vị Đường sắt: Báo cáo thành tích có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (đối với Đoàn TN các đơn vị trực thuộc các công ty VTHKĐS Hà Nội, VTHHĐS có thêm xác nhận của Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty).

7. HỒ SƠ ĐẠI BIỂU:

7.1. Đối với cá nhân:

- Quyết định cử đại biểu tham dự Hội trại của địa phương, đơn vị, trường học (kèm theo trích ngang đại biểu).

- Bản thành tích cá nhân trong phong trào TNBVĐS và công tác Đội (có xác nhận của nhà trường, Hội đồng đội tỉnh, thành phố và của Đoàn TN đơn vị đường sắt trên địa bàn).

- 02 ảnh chân dung 4x6 cm.

7.2. Đối với đại biểu đại diện cho tập thể:

- Quyết định cử đại biểu tham dự Hội trại của địa phương, đơn vị, trường học (kèm theo trích ngang đại biểu).

- Báo cáo thành tích của tập thể (có xác nhận của Hội đồng đội tỉnh, thành phố và của Đoàn TN đơn vị đường sắt trên địa bàn).

8. KINH PHÍ:

                8.1. Ban Tổ chức Hội trại lo kinh phí tổ chức, khen thưởng, quà tặng đại biểu và kinh phí ăn, ở, đi lại trong các ngày diễn ra Hội trại.

                8.2. Các đơn vị Đường sắt phối hợp với địa phương, trường học lo kinh phí ăn, ở đi lại của đại biểu từ địa phương, đơn vị mình đến địa điểm tổ chức Hội trại và ngược lại.

9. TRANG PHỤC THAM GIA HỘI TRẠI:

Ngoài các tư trang cá nhân, Ban Tổ chức Hội trai yêu cầu:

- Các đại biểu thiếu nhi mang theo đồng phục nghi thức Đội (nếu là đại biểu dân tộc thiểu số mang theo trang phục dân tộc).

- Các đại biểu phụ trách mang theo đồng phục áo Thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu.

10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

10.1. Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS:

- Thành lập Ban Tổ chức Hội trại.

- Giao Đoàn TNĐS Việt Nam là đơn vị Thường trực để tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện liên quan, lựa chọn đại biểu tham dự Hội trại và tổ chức thành công Hội trại.

10.2. Các đơn vị đường sắt:

- Chủ động phối hợp với Hội đồng đội các tỉnh, thành phố và các trường học ở địa phương để tiến hành lựa chọn đại biểu tham dự Hội trại theo đúng tiêu chuẩn, số lượng quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ đại biểu, thủ tục đề nghị khen thưởng theo quy định và gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS trước ngày 01/6/2013.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TNBVĐS:

Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ: 95-97 Lê Duẩn, Hà Nội. Điện thoại: 043.9422886 - 043.9424652; Fax: 043.9424652

Website: http://thanhnienduongsat.vn

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

logo copy

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam

* Phụ trách: Trần Ngọc Lâm - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
* Trụ sở: Phòng 302, số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Điện thoại: 0243.942.4652
* Email: thanhnienduongsat.vp@gmail.com
* Website : http://thanhnienduongsat.vn
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây