NextUpcoming Event
Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ý chí quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ

Thứ tư - 07/05/2014 14:22

Ý chí quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ

Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ - Chủ tịch nước kêu gọi trong bài phát biểu tại lễ mít tinh, diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sáng nay.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ là bài học về tập hợp liên minh công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bài học về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế", Chủ tịch nước nói.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đất nước ta sau gần 30 năm Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị xã hội , thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc và chế độ XHCN. Vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao.

"Những thành tựu đó tạo ra những tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của đất nước trong những năm sắp tới. Tuy nhiên những thành tựu mà chúng ta đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của đất nước, kinh tế phát triển còn chậm và chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển còn hạn chế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn nhiều bất cập, một số mặt còn nhiều yếu kém, chậm được giải quyết, trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội", Chủ tịch nước nói.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

"Những hạn chế yếu kém đó trong bối cảnh toàn cầu hóa và những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và khu vực đặt ra những khó khăn thách thức không nhỏ đối với đất nước ta", Chủ tịch nước phân tích.

"Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy cao độ nội lực có ý nghĩa quyết định, tranh thủ ngoại lực có ý nghĩa quan trọng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN".

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

"Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội làm cho non sông Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu", ông Trương Tấn Sang nói.

"Một dân tộc từng làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu và đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhất định có đầy đủ tinh thần và lực lượng, tài năng và nghị lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên văn minh, hiện đại".

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc nhvề nhiệm vụ xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên và trong xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân , nền an ninh nhân dân, xây dựng quân đội và công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang 

"Uống nước nhớ nguồn, Đảng, nhà nước và quân đội cần thực hiện hiệu quả hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, người có công với nước, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào vùng căn cứ cách mạng trước đây và biên giới hải đảo của Tổ quốc, trong đó đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã trực tiếp cung cấp sức người sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông Trương Tấn Sang cũng lưu ý việc tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

"Tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đồng tâm hiệp lực, tận dụng vận hội thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu cao cả là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

6h sáng nay, tại Nghĩa trang A1 (TP Điện Biên Phủ), đoàn đại biểu Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã thành kính đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên phủ.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang


Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để đồng bào, chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của quân và dân ta; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ tổng tư lệnh, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang 

diễu binh, Điện Biên Phủ, chủ quyền, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang


Tác giả bài viết: Chung Hoàng - Hồng Nhì -

Nguồn tin: Vietnamnet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây