NextUpcoming Event
Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

KH Liên tịch tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII - năm 2015

Thứ hai - 04/05/2015 15:30
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
CHUYÊN MÔN-CÔNG ĐOÀN-ĐOÀN THANH NIÊN
Số:  643  /KHLT - ĐS               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  24  tháng 3 năm 2015
                KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
Tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công nhân, viên chức, lao động
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015
 
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Văn hóa thể thao Tổng Công ty ĐSVN năm 2015; Chương trình cam kết của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên với Tổng Giám đốc Tổng Công ty về các hoạt động của Đoàn năm 2015; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và của Ngành năm 2015, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CBCNVC-LĐ) lần thứ XIII - năm 2015, nội dung cụ thể như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          - Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNVC-LĐ, phát hiện và biểu dương những hạt nhân có năng khiếu, làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ tại đơn vị; tăng cường sự giao lưu văn hóa văn nghệ giữa CBCNVC-LĐ trong toàn Tổng Công ty.
- Tạo điều kiện cho CBCNVC-LĐ có sân chơi giao lưu lành mạnh, học hỏi trau dồi nghệ thuật và phát huy tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác, xây dựng môi trường văn hoá xã hội lành mạnh, thân thiện trong toàn Tổng công ty ĐSVN.
- Qua Liên hoan, tiếp tục biên tập, bổ sung các sáng tác mới ca ngợi về ngành Đường sắt để phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ của Tổng Công ty.
          - Tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong CBCNVC chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2015), Đại hội thi đua Tổng Công ty ĐSVN lần thứ IV, hưởng ứng Tháng công nhân 2015,… lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
-  Việc tổ chức và tham gia Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và thời gian quy định.
2. ĐỐI TƯỢNG, LOẠI HÌNH, CHỦ ĐỀ :
2.1. Đối tượng:
- Tất cả CBCNVC-LĐ đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên (tính đến ngày ban hành Kế hoạch này) đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Công ty ĐSVN, hoặc là học sinh đang theo học tại Trường Cao đẳng nghề ĐS đều có quyền đăng ký tham gia Liên hoan.
- Nghiêm cấm việc thuê, mượn diễn viên không thuộc các đối tượng nói trên tham gia Liên hoan (trừ các diễn viên múa phụ họa hoặc nhạc công phục vụ các tiết mục biểu diễn).
2.2. Loại hình:
- Thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, Hợp ca (phần múa phụ họa cho các tiết mục yêu cầu hạn chế tối đa để đảm bảo tiết kiệm).
- Chấm điểm: giọng ca, phong cách biểu diễn, phục trang,...
- Không được hát nhép theo băng đĩa nhạc đã thu sẵn lời hát.
- Không được sử dụng nhạc beat có sẵn bè.
2.3. Chủ đề:
Các tiết mục tham gia Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ do các đơn vị tự chọn sao cho phù hợp với chủ đề của Liên hoan, đặc trưng của đoàn tham gia dự thi và tập trung vào các chủ đề sau:
- Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam; thành tựu của đất nước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và Hội nhập quốc tế.
- Ca ngợi truyền thống vẻ vang của ngành Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, của đơn vị; sự hy sinh, cống hiến của CBCNVC-LĐ đường sắt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Đường sắt.
- Khuyến khích các tiết mục tự biên có nội dung nói về ngành nghề, ca ngợi sự hy sinh cống hiến, truyền thống vẻ vang của ngành Đường sắt và những thành tựu của Tổng Công ty đạt được trong thời gian qua.
3. HÌNH THỨC THAM GIA:
          Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể thành lập các đội văn nghệ hoặc tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ cấp đơn vị để tuyển chọn các đội văn nghệ, tiết mục xuất sắc tham gia Liên hoan cấp Tổng Công ty.
          3.1. Việc thành lập các Đội văn nghệ tham gia Liên hoan:
            - Các Công ty TNHH MTV vận tải ĐS: mỗi đơn vị được thành lập tối đa 03 Đội.
          - Các đơn vị còn lại: mỗi đơn vị thành lập 01 Đội có từ 03 thành viên trở lên.
          3.2. Việc đăng ký các tiết mục thi diễn: mỗi đội đăng ký tối thiểu 02 tiết mục và tối đa 05 tiết mục thi diễn tại Liên hoan theo các thể loại quy định tại Mục 2.2 của Kế hoạch này.
4. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:`
4.1. Thời gian: Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty ĐSVN sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
4.2. Địa điểm: Tại thủ đô Hà Nội.
5. KINH PHÍ:
          - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Liên hoan lo kinh phí tổ chức, giải thưởng của Liên hoan.
          - Các đơn vị tự lo kinh phí tập luyện, tham gia Liên hoan theo quy định.
            6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
6.1. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam:
- Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan.
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Liên hoan.
6.2. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN:
- Là đơn vị Thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Liên hoan. 
- Tham mưu, dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Quy chế Liên hoan; hướng dẫn cụ thể các nội dung, chủ đề, hình thức tới các đơn vị trong Tổng Công ty và đôn đốc các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan.
- Chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, công đoàn tổ chức Liên hoan tiếng hát CBCNVC-LĐ tại đơn vị và đăng ký tham gia Liên hoan cấp Tổng Công ty.
6.3. Công đoàn Đường sắt Việt Nam:
- Chỉ đạo các cấp công đoàn trong Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đoàn thanh niên tổ chức Liên hoan tiếng hát CBCNVC-LĐ tại đơn vị và đăng ký tham gia Liên hoan cấp Tổng Công ty. 
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty trong công tác chuẩn bị, tổ chức Liên hoan.
6.4. Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty ĐSVN:
Căn cứ Kế hoạch này, tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ cấp đơn vị từ ngày 15/4/2015 và xong trước 27/4/2015, đồng thời tuyển chọn các đội văn nghệ của đơn vị mình và đăng ký tham gia Liên hoan với Ban Tổ chức trước ngày 27/4/2015.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII năm 2015, đề nghị lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để Liên hoan đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.
MỌI CHI TẾT, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN HỆ VỚI CQ THƯỜNG TRỰC LIÊN HOAN
Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Tầng 7, Toà nhà 95 - 97 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39422886; ĐTĐS: 2823; fax: 04.39424652;
Email:
phongtrao.tnds@yahoo.com; website: http://thanhnienduongsat.vn
 
TM.  BTV ĐOÀN THANH NIÊN
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Dương Văn Thư
TM.  BTV CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Mai Thành Phương
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Vũ Tá Tùng

   Nơi nhận:

- Đảng ủy TCT ĐSVN (b/c);
- Hội đồng thành viên TCT ĐSVN (b/c);
-  Đ/c Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV (b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng VHTT Tổng Công ty;
- VP, các ban TCCB-LĐ, TCKT, KHKD, Báo ĐSVN;
- Các đơn vị trực thuộc TCT ĐSVN;
- Lưu VT, Công đoàn, Đoàn TN TCT ĐSVN.

Tác giả bài viết: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây