NextUpcoming Event

QĐ thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII - năm 2015

Thứ hai - 04/05/2015 04:36
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Số:  381 /QĐ - ĐS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  26  tháng 3  năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ 
Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII - năm 2015
 
   
 
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
        Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
        Căn cứ Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty ĐSVN;
        Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 643 /KHLT - ĐS ngày 24/3/2015 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015;
Sau khi trao đổi, thống nhất với Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Trưởng ban.
2. Ông Dương Văn Thư - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN: Phó ban Thường trực.
3. Bà Đỗ Thị Hồng Châu - Phó ban Tổ chức cán bộ - lao động Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.
4. Bà Vũ Thị Hồng Minh - Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty     Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chánh văn phòng Công đoàn ĐSVN, Giám đốc Trung tâm VHTT & Du lịch Công đoàn Đường sắt: Ủy viên.
7. Bà Dương Thị Mơ - Trưởng Ban tuyên giáo Nữ công Công đoàn   Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.
8. Ông Trần Ngọc Lâm - Phó ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.
9. Ông Hoàng Ngọc Tùng - Phó Chánh văn phòng Đoàn Thanh niên   Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.
10. Ông Trần Thanh Tùng - Chuyên viên Ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên, Thư ký.
         Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 có nhiệm vụ xây dựng Quy chế Liên hoan, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Tổng công ty tổ chức thực hiện và tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015.
         Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);                                                                                                
- Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);                      
- Công đoàn ĐSVN, Đoàn TN TCT ĐSVN (p/h);                              
- Các đơn vị trực thuộc TCT ĐSVN (t/h);
- Lưu VP, Đoàn TN TCT ĐSVN.
 
  TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Vũ Tá Tùng
                                                  

Tác giả bài viết: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây