NextUpcoming Event
Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học giỏi ngành Đường sắt lần thứ IV - năm 2014

Thứ hai - 21/07/2014 14:46

Chi tiết vui lòng tải về tại đây

BỘ GIAO THÔNG VÂN TẢI

TỔNG CÔNG TY

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số:   887 /QĐ-ĐS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày  02 tháng 7 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học giỏi

ngành Đường sắt lần thứ IV - năm 2014

ỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 1572KHLT/ĐS-TNĐS ngày 18/6/2014 giữa Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Hội thi Tin học giỏi ngành Đường sắt lần thứ IV - năm 2014;

Sau khi thống nhất với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Xét đề nghị của Ban TCCB-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học giỏi ngành Đường sắt lần thứ  IV - năm 2014 gồm các ông, bà có tên và giữ chức vụ sau:

1. Ông Ngô Cao Vân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Trưởng ban

2. Ông Dương Văn Thư - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Phó ban thường trực.

3. Ông Hoàng Ngọc - Phó Trưởng Ban TCCB-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chánh Văn phòng Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ: Ủy viên.

6. Ông Trần Ngọc Ánh - Chuyên viên Ban Kế hoạch - Kinh doanh: Ủy viên.

7. Bà Phạm Thị Huế - Chuyên viên Ban Kế hoạch - Kinh doanh: Ủy viên.

8. Ông Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Ban phong trào Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên thường trực.

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Chuyên viên Ban Phong trào Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Ủy viên, thư ký.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi Tin học giỏi ngành Đường sắt lần thứ IV - năm 2014 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ: Xây dựng Quy chế Hội thi, Đề cương ôn tập, thành lập Ban Giám khảo Hội thi; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức tốt Hội thi cấp cơ sở và tham gia Hội thi cấp Tổng Công ty. Báo cáo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kết quả Hội thi và tự giải thể khi nhiệm vụ hoàn thành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các ban của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.   

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng thành viên TCT ĐSVN;

- Đảng ủy TCT ĐSVN ;

- Công đoàn, Đoàn TN TCT ĐSVN;

- Lưu VP, TNĐS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký) 

 

Vũ Tá Tùng

                                                                                                                                 

                

 

 

 

 

                       

    

 

 

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây