NextUpcoming Event

BTV Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN ban hành Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN

Thứ ba - 15/04/2014 00:07

BTV Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN ban hành Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN, ngày 8/4/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN.

Sau đây xin giới thiệu nội dung của Chi thị.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”, Thông báo số 86/TB-VPCP, ngày 4/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành “Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU, ngày 4/3/2013; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 15/10/2013 về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 12/3/2014 về sắp xếp tổ chức và cán bộ khối vận tải đường sắt theo “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” điều chỉnh. Đến nay Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức Khối vận tải đi vào hoạt động từ 1/4/2014. Các nội dung tái cơ cấu theo lộ trình đang được thực hiện, bám sát tiến độ đề ra.

 

tau-DSVN8


Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của mục tiêu tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, những nội dung đã được thực hiện mới chỉ là bước đầu, các nhiệm vụ phía trước đến 2015 cần phải thực hiện quyết liệt hơn mới đảm bảo thành công. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu:


1. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp, đơn vị trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần quán triệt sâu sắc từ nhận thức đến hành động: Việc thực hiện tái cơ cấu là yêu cầu của Đảng, Chính phủ mà chỉ đạo trực tiếp là Bộ Giao thông vận tải, đồng thời là cơ hội để phát triển Tổng công ty và là nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công trong năm 2014- 2015. Người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tổ chức - thực hiện lộ trình tái cơ cấu.


2. Theo chỉ đạo của Chính phủ, trọng tâm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần mà nhà nước không cần nắm giữ; tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Do đó, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án cổ phần hóa các công ty vận tải, phương án tổ chức lại lĩnh vực quản lý và kinh doanh khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt để báo cáo Bộ Giao thông vận tải, trình Thủ tướng phê duyệt (riêng lĩnh vực kết cấu hạ tầng phải khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải trong quý II/2014, khi được chấp thuận tổ chức thực hiện ngay trong năm 2014).


3. Trên cơ sở mục tiêu tái cơ cấu là: Bảo đảm Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vận tải đường sắt; nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; làm tốt vai trò nòng cốt để ngành Đường sắt Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Cấp ủy và thủ trưởng đơn vị, cơ quan phải thực hiện gắn kết nhiệm vụ chính trị của đơn vị với mục tiêu chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; phải đổi mới toàn diện, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh “An toàn, thuận tiện, thân thiện” của ngành Đường sắt Việt Nam đối với khách hàng.


4. Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu đồng thời phải tăng cường chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt, thu nhập của người lao động và phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong tổ chức thực hiện; kịp thời nắm bắt và xử lý các phát sinh ngay từ đơn vị cơ sở, các vướng mắc không thuộc thẩm quyền phải báo cáo lên cấp trên để sớm giải quyết.


5. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ nhiệm vụ, chức năng tổ chức chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các Ban của Đảng ủy, chuyên môn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các cơ quan liên quan giúp Thường trực Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 
Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên, người lao động trong tháng 4/2014.

 

Nguồn tin: baoduongsat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây