NextUpcoming Event

Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ bảy - 30/04/2016 21:08
Hôm nay (1-5), giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động cả nước tưng bừng kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động-ngày hội của công nhân lao động trên toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.
Sự kiện này càng có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm tròn 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh quy định người lao động nước ta được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây cũng là năm thứ 5 tổ chức công đoàn cùng toàn xã hội sôi nổi phát động, tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân”.
 
 
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong công nhân, viên chức (CNVC), người lao động. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định, giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Tháng 2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập; ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công-nông. Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), Đảng ta xác định giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
 
 
 
d
 Ảnh minh họa
 
Những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, có mặt ở tất cả thành phần kinh tế, đóng góp lớn cho tổng sản phẩm xã hội và ngân sách Nhà nước. Đại đa số CNVC, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Sự lớn mạnh, trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam là yếu tố hết sức quan trọng, là một trong các điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, xây dựng thành công CNXH.
 
 
Trong giai đoạn cách mạng mới, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đứng trước thời cơ mới, thách thức mới, nhất là khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết và thực hiện. Để xứng đáng với vị thế là giai cấp lãnh đạo cách mạng, trước yêu cầu đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững, như Đại hội XII của Đảng đã xác định, Đảng ta chỉ rõ, cần quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; hình thành đội ngũ công nhân trí thức ngày càng đông đảo. Đội ngũ CNVC, người lao động nước ta không chỉ tăng nhanh về số lượng mà đòi hỏi phải có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; ý thức tổ chức kỷ luật được tăng cường; nhạy bén, vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết và hợp tác quốc tế...
 
 
Đội ngũ CNVC, lao động quốc phòng là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, luôn giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất của người lính thợ-Bộ đội Cụ Hồ. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, tổ chức công đoàn trong quân đội và đội ngũ CNVC, lao động quốc phòng cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng đội ngũ CNVC, lao động quốc phòng vừa "hồng", vừa "chuyên”; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất; tích cực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xứng đáng là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, lực lượng nòng cốt xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó, sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp, đồng thời đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; quán triệt, vận dụng thành công những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới, chúng ta tin tưởng rằng, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn tin: (Nguồn QĐND) - ĐH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây